Archive for Month: wrzesień

Stres w wystąpieniach publicznych. Co to jest stres? Dlaczego się stresujemy? Po co nam stres?

Fizjologia stresu. Objawy stresu, reakcja na niego oraz skala stresu SRRS

Jak sobie radzić z krytyką?

Jak budować pewność siebie na scenie i w życiu?

Jak sobie radzić ze stresem? Metody radzenia sobie ze stresem