Archive for Month: kwiecień

Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?