Archive for Category: Jak prezentować online

Jak prezentować online? Czy uczenie się online jest efektywne? Zasady wystąpień publicznych online

Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online

Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?