Archive for Category: Jak się przygotować do wystąpienia publicznego

Jak prezentować online? Czy uczenie się online jest efektywne? Zasady wystąpień publicznych online

Jak Anna Delvay z serialu Netflix „Kim jest Ana” zyskała sobie przychylność ludzi? Analiza psychologiczna Anny Sorokin: techniki manipulacji i autoprezentacji

Jak się przygotować do wystąpienia publicznego lub prezentacji? 7 zasad skutecznego przygotowywania prezentacji