Archive for Category: publiczne wystąpienia stres

Najczęściej popełniane błędy językowe w przemówieniach i na scenie. Rażące błędy językowe.

Metody radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. TRE®, technika Aleksandra, trening autogenny Schultza, metoda Wim Hofa oraz trening neuromięśniowy Jacobsona.

Fizjologia stresu. Objawy stresu, reakcja na niego oraz skala stresu SRRS

Jak sobie radzić z krytyką?