Archive for Category: Rola tła w wystąpieniach online

Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online