Archive for Category: strategie autoprezentacji online i offline

Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?