Archive for Category: sztuka wystąpień

Jak przygotować dobre wystąpienie publiczne? Kilka kroków do udanej prezentacji

Najczęściej popełniane błędy językowe w przemówieniach i na scenie. Rażące błędy językowe.

Wpływ mindfulness na osoby występujące publicznie