Archive for Category: tedxwarsaw

TEDxWarsaw 2021

Pitchowanie- co to jest? Jak napisać elevator pitch?

Pitch, co to jest? Jak napisać elevator pitch?

Wpływ mindfulness na osoby występujące publicznie

Jak zostać mówcą TED? Co zrobić, żeby być speakerm TEDx?