Archive for Category: virtual reality w wystąpieniach publicznych

Jak wirtualnie ćwiczyć wystąpienia publiczne? VR jako metoda radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi.