Archive for Category: virtual reality

Jak wirtualnie ćwiczyć wystąpienia publiczne? VR jako metoda radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi.