Archive for Category: Wpływ tła na postrzeganie mówcy w trakcie prezentacji online

Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online