Archive for Category: wystąpień publicznych zasady

Jak przygotować dobre wystąpienie publiczne? Kilka kroków do udanej prezentacji

Najczęściej popełniane błędy językowe w przemówieniach i na scenie. Rażące błędy językowe.

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak ważne są pierwsze sekundy dla osób występujących publicznie?