Archive for Category: wystąpień publicznych zasady

Pitchowanie- co to jest? Jak napisać elevator pitch?

Pitch, co to jest? Jak napisać elevator pitch?

Jak przygotować dobre wystąpienie publiczne? Kilka kroków do udanej prezentacji

Matura ustna- jak się przygotować? Jak odpowiadać na egzaminie ustnym?

Najczęściej popełniane błędy językowe w przemówieniach i na scenie. Rażące błędy językowe.

Jak zrobić dobrą prezentację multimedialną? Zasady tworzenia profesjonalnych prezentacji

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak ważne są pierwsze sekundy dla osób występujących publicznie?