Jak prezentować online? Czy uczenie się online jest efektywne? Zasady wystąpień publicznych online

Jak prezentować online? Czy uczenie się online jest efektywne? Zasady wystąpień publicznych online

Czym są wystąpienia publiczne?

Wystąpienia publiczne można zdefiniować jako aktywność mówienia, prezentowania czy inną formę ekspresji, która ma za zadanie przekazanie jakiegoś komunikatu lub treści odbiorcom przez prelegenta. Osoby prezentujące się na scenie muszą opanować wiele umiejętności, żeby ich przekaz był odpowiednio odebrany (Bursak, 2019).  

Wystąpienia publiczne online a offline

Występowanie online w wielu aspektach różni się od występowania na żywo. Nasza sylwetka jest widoczna jedynie od pasa w górę, ponieważ przyjęta jest praktyka rozmawiania w trakcie spotkań na siedząco, co umożliwia swobodny dostęp do ekranu komputera i klawiatury. Inna może być też percepcja dźwięku i obrazu, które mogą ulegać zniekształceniom poprzez przetwarzanie cyfrowe oraz niestabilne łącze internetowe. Podczas spotkań online panuje zasada wyłączonych mikrofonów ze względu na sprzęganie i pogłos. Z tego powodu brak jest dźwiękowej interakcji publiczności (Harper, 2020).

Wystąpienia online w czasie COVID-19

W marcu 2020 roku z powodu pandemii COVID-19 88% firm przeszło na tryb pracy zdalnej (Puls HR, 2020). OECD szacuje, że w Polsce około 58% miejsc pracy wymaga bycia stacjonarnie w sklepie, biurze, fabryce itd. Z pozostałych około 42% osób, które mogą pracować zdalnie 12% ankietowanych chciało kontynuować pracę zdalną, 14% mieć możliwość hybrydowego łączenia home office i biura, a 16% chciałoby wrócić do miejsca pracy (Business Insider, 2021). Pandemia zmieniła również sposób dzielenia się prywatnymi informacjami. Przesunęła się granica społecznie akceptowalnych zachowań (Nabity-Grover i in., 2020). Jak pokazują badania Crabtree i Pillow (2018) dzielenie się swoim prywatnym życiem w sieci może pomóc budować pozytywny wizerunek.

Zdalne nauczanie, studiowanie online

W sytuacji konieczności zdalnej nauki i pracy powstaje pytanie czy taka forma jest efektywna. Studenci, którzy uczestniczyli w zajęciach z anatomii pozytywnie oceniali taką formę edukacji, jednak uznali ją za mniej angażującą i ciekawą, niż gdyby zastosowano prawdziwe ciała (Klein in., 2020). Alfadda i Mahdi (2021) w badaniu nad reakcjami osób, które uczyły się języka angielskiego za pomocą technologii wykazali, że zaistniała silna, pozytywna korelacja między korzystaniem z platformy Zoom, a nastawieniem i zamiarami behawioralnymi studentów.

W innym eksperymencie studenci wyrażali opinię na temat edukacji online, z którego wyniknęło, że pięć dni zajęć prowadzonych przez aplikację Zoom było dla wielu z nich dużym obciążeniem i znaczna większość chciała powrotu do zajęć stacjonarnych. Również preferowanym udoskonaleniem przed studentów było nagrywanie zajęć, które potem
w dowolnym czasie mogliby odtworzyć lub po prostu powtórzyć materiał (Roy i in., 2020). W trakcie pandemii COVID-19 ukuło się sformułowanie „Zoom fatigue”, które oznacza przemęczenie uczestnictwem w spotkaniach online za pomocą różnych narzędzi m.in. Zoom, Skype czy Microsoft Teams.

Wady prezentacji online i uczestniczenia w video konferencjach

W badaniu Jeremiego Bailensona (2021) przeprowadzonym na Uniwersytecie Stanforda okazało się, że video konferencje mogą mieć negatywny wpływ na uczestników w takich aspektach jak nadmierna konieczność ciągłego patrzenia „w oczy” rozmówcom, co nie występuje w spotkaniach na żywo. W trakcie wirtualnych spotkań możemy również patrzeć na siebie samych i wiąże się to z ciągłym kontrolowaniem swojej mimiki i mowy ciała. Co więcej, z racji siedzenia przed komputerem ruszamy się o wiele mniej, przez co nasz mózg pracuje słabiej. Brak możliwości widzenia pełnej sylwetki osób, z którymi odbywamy spotkanie, a przez to uboższa gestykulacja i mowa ciała, powoduje większe obciążenie poznawcze, ponieważ trudno może być interpretować treść bez tych elementów (Bailenson, 2021).

Zalety prezentacji online i uczestniczenia w video konferencjach

Istnieją jednak również pozytywne przesłanki do spotkań online. 74% badanych uznało, że po zakończeniu pandemii konferencje dalej powinny się odbywać wirtualnie lub zawierać takie elementy. Konferencje online dają większą możliwość partycypowania w wydarzeniu ludziom z całego świata, dzięki niższym kosztom, bez konieczności podróżowania i generowania śladu węglowego. Z drugiej strony uniemożliwiają stworzenie warunków do networkingu jak wcześniej oraz utrudniają uczestnictwo w przypadku mieszkania w innej strefie czasowej (Remmel, 2021).

Prezentowanie online- zasady

Osoba, która występuje publicznie musi spełniać wiele kryteriów, żeby wypaść profesjonalnie, a w przypadku wystąpień online dochodzą do tego takie aspekty jak obsługiwanie profesjonalnego sprzętu do nagłośnienia, odsłuchu i nagrywania video, a także zadbanie o przestrzeń, w której znajduje się mówca. W związku z tym może on odczuwać większe obciążenie poznawcze (Boutin, 2020). Co więcej, oprócz technicznych elementów na jakość prezentacji online wpływają głównie ruchy głową i górnej części ciała oraz gestykulacja prezentera (Chakravarty i in., 2015). W przypadku video konferencji w celu uzyskania efektywnej komunikacji  przygotowanie techniczne do prezentacji leży zarówno po stronie mówcy, jak i słuchaczy, co nie występuje w trakcie wystąpień na żywo (Michels i Chang, 2011).

Czynnikiem różnicującym wystąpienia online od wystąpień na żywo jest brak możliwości bezpośredniej interakcji z publicznością. Zdalne prezentacje mogą być również satysfakcjonujące, co pokazuje badanie Hamdan i współpracowników (2021). Studenci, którzy w 2020 roku przeszli na zdalne nauczanie osiągali satysfakcję ze zdalnego nauczania, kiedy zapewniony był element interakcji z innymi uczestnikami oraz interaktywne treści (Hamdan i in., 2021), z czego wynikają implikacje do tworzenia interaktywnych prezentacji online.

Podsumowanie

Jak pokazują przytoczone tu przykłady i badania,  wystąpienia online różnią się w wielu aspektach od wystąpień na żywo. Konieczność słuchania wystąpień online może powodować zmęczenie publiczności ze względu na większe obciążenie poznawcze, co może wpływać na odbiór mówcy. Osoby prezentujące się wirtualnie mogą uwzględnić inną specyfikę takich wystąpień- tło, interakcję, sprzęt, żeby osiągnąć zamierzone wrażenie i efekty.

Bibliografia:

 • Alfadda, H.A., Mahdi, H.S. (2021). Measuring Students’ Use of Zoom Application in Language Course Based on the Technology Acceptance Model (TAM). Journal of Psycholinguistic Research.
 • Bailenson, J.N. (2021). Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue. Technology, Mind and Behaviour, 2(1).
 • Bursak, l. (2019). Szkoła mówców. Wydawnictwo One Press.
 • Business Insider (2021). Pół Polski przeszło w pandemii na pracę zdalną? Rzeczywiste liczby zaskakują: https://businessinsider.com.pl/firmy/praca-zdalna-w-polsce-w-czasie-pandemii-ilu-z-nas-pracowalo-z-domu/c5rwvdm
 • Chakravarty, P., Mirzaei, S.,  Tuytelaars, T. i Hamme Van, H. (2015). Who’s Speaking? Audio-Supervised Classification of Active Speakers in Video. Publikacja z International Conference on Multimodal Interaction. Seattle, USA.
 • Crabtree M.A. i Pillow D.R. (2018). Extending the dual factor model of facebook use: Social motives and network density predict facebook use through impression management and open self-disclosure. Personality and Individual Differences, 133, s. 34-40.
 • Hamdan, K.M., Al-Bashaireh, A.M., Zahran, Z., Al-Daghestani, A., AL-Habashneh, S. i Shaheen, A.M. (2021). University students’ interaction, Internet self-efficacy, self-regulation and satisfaction with online education during pandemic crises of COVID-19 (SARS-CoV-2). International Journal of Educational Management.
 • Harper, H. (2020). Coronavirus, and moving presentations online: https://www.brightcarbon.com/blog/coronavirus-and-moving-presentations-online/
 • Klein, R., Rajaraman, G., Seymour, P., Tomassoni, Ch., Winchester, M., Eizenberg, N. i Sinnayah P. (2020). Students’ perception of online gross anatomy laboratory classes via zoom technology. Sprawozdanie z Australian Conference on Science and Mathematics Education, s. 42.
 • Michels, B.J. i Chang, Ch-W. (2011). Attending a Presentation at a Distance in Real-time via Skype. TECHTRENDS TECH TRENDS, 55, s. 23-27.
 • Nabity-Grover, T., Cheung, C., & Thatcher, J. B. (2020). Inside out and outside in: How the COVID-19 pandemic affects self-disclosure on social media. International journal of information management, 55.
 • Puls HR (2020). 88 proc. firm wykorzystuje pracę zdalną w czasie pandemii: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/88-proc-firm-wykorzystuje-prace-zdalna-w-czasie-pandemii,72240.html
 • Remmel, A. (2021). Scientists want virtual meetings to stay after the COVID pandemic. Nature 591, s. 185-186.
 • Roy, H., Ray, K.,  Saha, S., Ghosal, A.K. (2020). A Study on Students’ Perceptions for Online Zoom-app based Flipped Class Sessions on Anatomy Organised during the Lockdown Period of COVID-19 Epoch. Journal of Clinical and Diagnostic Research 14(6).

Techniki Relaksacyjne – 6 skutecznych sposobów na stres przed wystąpieniami publicznymi

Nie jesteś sam!
Według National Institute of Mental Health około 74% ludzi doświadcza w pewnym stopniu na lęku przed prezentacjami. Strach przed wystąpieniami publicznymi może znacząco wpłynąć na nasze życie osobiste i zawodowe. Może powodować unikowe zachowania, takie jak odmawianie udziału w wystąpieniach, odrzucanie awansów lub objawy psychosomatyczne, kiedy zawsze przed prezentacją jestesmy chorzy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją narzędzia, które pomogą Ci nauczyć się radzić sobie ze stresem. Dowiedz się więcej w artykule.

Podziel się z innymi 🙂

W jaki sposób Twój umysł Cię oszukuje?

Z punktu widzenia ewolucyjnego, posiadanie opinii, przekonań, typowych wzorców działań czy ocen ma swoje uzasadnienie. Automtyczne zachowania mają zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje.
Skracają one czas podejmowania decyzji, co może zużywać energię. Byłoby nam trudno funkcjonować, gdybyśmy musieli zastanawiać się każdego ranka, czy powinniśmy zatrzymać się na czerwonym świetle, czy możemy dotknąć gorącego garnka, czy też spacerując nocą po ciemnej ulicy, czy warto zaprzyjaźnić się z osobą niosącą nóż.

Podziel się z innymi 🙂

Jak być postrzeganym jako osoba pewna siebie? 8 wskazówek, jak zrobić wrażenie pewnego siebie mówcy

W świecie, w którym komunikacja jest kluczowa, umiejętność pewnego zaprezentowania się jest bezcenna. Niezależnie od tego, czy przemawiasz na sali konferencyjnej, na wydarzeniu towarzyskim, czy prowadzisz spotkanie zespołu, wrażenie, jakie wywierasz, może znacząco wpłynąć na Twoje życie osobiste i zawodowe. A co, jeśli w naturalny sposób nie emanujesz pewnością siebie? Dobra wiadomość jest taka, że pewności siebie, podobnie jak każdej innej umiejętności, można się nauczyć i ją doskonalić. Celem tego artykułu jest odkrycie sekretów bycia pewnym siebie, szczególnie jeśli chodzi o wystąpienia publiczne.

Podziel się z innymi 🙂

Jak sobie radzić z syndromem oszusta? Strategie przezwyciężenia syndromu oszusta

Pomimo wszystkich swoich osiągnięć czujesz się jak oszust? Nie jesteś sam. Syndrom oszusta dotyka wielu z nas, od studentów po prezesów. To ta nawracająca wątpliwość, że pomimo swoich osiągnięć, tak naprawdę nie jesteś tak kompetentny, jak wszyscy myślą. Strach przed zdemaskowaniem jako ktoś niekompetentny jest ogromny. Zagłębmy się w zrozumienie tego zjawiska i zbadajmy praktyczne strategie jego przezwyciężenia.

Podziel się z innymi 🙂

Jak korzystać z ChatGPT do występów publicznych? Jak przygotować prezentację z ChatGPT? 15 sposobów wykorzystania Czatu GPT

Zastanawiasz się, jak szybciej i lepiej przygotować prezentację za pomocą ChatGPTP? Za pomocą narzędzi AI, takich jak ChatGPT, możesz przyśpieszysz research, zrobić burzę mózgów i udoskonalić treść. W tym artykule omówimy 15 sposobów wykorzystania ChatGPT do stworzenia atrakcyjnej prezentacji i zaoszczędzenia czasu.

Podziel się z innymi 🙂

Jak zarządzać tremą i stresem przed wystąpieniami publicznymi? 6 pytań do pracy nad stresem

Dlaczego stresujesz się przed wystąpieniami publicznymi? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie?
Jeśli jeszcze nie jesteś najlepszym przyjacielem ze stresem, możesz zacząć pracować nad nawiązaniem długoterminowej przyjaźni z tremą, zadając sobie te pytania i szczerze na nie odpowiadając.

Podziel się z innymi 🙂

Jak wykorzystać narzędzia AI do wystąpień publicznych? 10 sposobów na użycie AI do prezentacji

Czy chcesz doskonalić swoje prezentacje lub uzyskać dostęp do narzędzi, które sprawią, że tworzenie ich będzie łatwiejsze i szybsze? Na horyzoncie pojawiły się narzędzia AI, które zmieniły zasady gry. Poznaj kilkanaście trików i wskazówek dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji do przygotowania treści prezentacji, slajdów, wizualizacji, przeprowadzenia prezentacji i zaangażowania publiczności.

Podziel się z innymi 🙂

Co jest wyjątkowego w przemówieniu Martina Luthera Kinga „Mam marzenie” 11 elementów, które możesz wykorzystać w prezentacji

„Mam sen” to prawdopodobnie jedno z najbardziej znanych fraz w historii ludzkości. Słowa mogą mieć ogromną moc. Mogą podnosić na duchu, niszczyć, dawać nadzieję lub dotykać miejsc, o których nawet nie byliśmy świadomi.

Podziel się z innymi 🙂
Podziel się z innymi :)