Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online

Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online

Tło, które oglądają widzowie również nie jest obojętne dla wizerunku mówcy.  Oprócz kwestii takich jak dobre oświetlenie czy sprzęt techniczny jest ważnym elementem wystąpienia. Badanie, w którym mówca prezentował się w trzech wariantach tła: pokoju, w którym aktualnie przebywa, jednokolorowym oraz wirtualnym pokazało ciekawe zależności.

Czy tło wpływa na postrzeganie mówcy w trakcie prezentacji online?

Najbardziej preferowane było tło pokazujące aktualne miejsce przebywania. W kontekście budowania wizerunku jako osoby autentycznej, godnej zaufania i eksperckiej powinniśmy wybrać właśnie to tło. Jeśli zależy nam na uzyskaniu efektu innowacyjności lepiej posłuży do tego celu jednolite tło. Najgorzej w zestawieniu wypada wirtualne, „sztuczne” tło. Odbiorcy chętnie oglądają półki z książkami, a także obrazy, zdjęcia lub dyplomy oprawione w ramki. Mężczyźni bardziej niż kobiety wolą widok książek, z kolei kobiety chętniej niż mężczyźni obrazki (Zandan i Lynch, 2020).

Tło wpływa również na odbiór produktów. W eksperymencie internetowym Yoo i Kim (2014) zaprezentowali osobom badanym produkty na dwóch różnych tłach, jednolitym oraz przedstawiającym produkt w kontekście komercyjnym. Wyniki pokazują, że umieszczanie produktu na tle komercyjnym skuteczniej wywołuje pożądane wyobrażenia, niż jednolite tło.

Wu i Li (2021) w swoim eksperymencie z wykorzystaniem eye-trackerów udowodnili, że jednolite tło powoduje, że produkt na nich przedstawiony jest szybciej zauważany. Jednak to niejednolite tło o teksturze betonu wywoływały bardziej przychylne nastawienie i wpływało na kreowanie opinii.

Rola tła w wystąpieniach online

W trakcie szkoleń czy spotkań tło może być wykorzystane jako ice-breaker lub użyte do integracji zespołu (Gross, 2020). W formalnej sytuacji podczas oficjalnego spotkania scena z Gwiezdnych Wojen lub plaży może być nieadekwatna, o tyle w trakcie mniej formalnego spotkania może pomagać integrować ludzi, którzy są zamknięci w domach przez pandemię i nie mogą się spotykać w biurze. Daje to aspekt socjalny i wspiera budowanie relacji interpersonalnych.

Wirtualne tło to relatywnie nowa funkcjonalność, która w przypadku części firm była odpowiedzią na potrzebę pracy zdalnej w przestrzeni domowej, która nie zawsze była sprzyjająca do video konferencji. Wykorzystując sztuczną inteligencję wykrywa włosy, twarz i ciało.

Jaki wpływ mają na nas kolory?

Wpływ i znaczenie: żółtego, pomarańczowego, czerwonego i zielonego koloru

Oprócz tła istotnym narzędziem perswazji są kolory. Otaczanie się poszczególnymi barwami może mieć wpływ na nasze procesy kognitywne i poznawcze (Elliot i Maier, 2014). Każdy z nas może subiektywnie odbierać poszczególne barwy. Kolory mogą mieć różne znaczenia, symbolikę i przekaz w zależności od kontekstu kulturowo-geograficznego (Płotka i Litwin, 2010). W badaniu Hupka i współpracowników (1997) uczestnicy wskazywali, które kolory kojarzą im się ze złością, zazdrością i strachem. Polakom złość, zawiść i zazdrość kojarzyła się z fioletem, Niemcom zazdrość z żółtym, a Amerykanom z czernią, zielenią i czerwienią, podczas gdy dla Rosjan była to czerń, fiolet i żółć.

Również inne kolory są postrzegane kulturowo w konkretny sposób. Pomarańczowy symbolizuje  życzliwość  i  dobroć,  kojarzony  jest  z  siłą,  witalnością,  kreatywnością i  entuzjazmem (Kilijańska, 2017). Zielony to kolor nadziei, budzącego się życia i spokoju. Może też wpływać na naszą kreatywność (Lichtenfeld i in., 2012).

Kaya i EPPS (2004) badały jakie emocje wywołują w nas kolory. Odkryły, że zielony wywołuje najbardziej pozytywne emocje, ponieważ był kojarzony z komfortem i naturą. Na drugim miejscu uplasował się żółty, który dla osób badanych był metaforą szczęścia i energii związanej ze słońcem, czyli latem. Na trzecim miejscu był niebieski, kolor spokoju, wody, nieba oraz relaksu. Mniej pozytywnie kojarzony był kolor czerwony, ponieważ oprócz asocjacji z miłością, kojarzono go także z krwią i złem. Czarny w tym zestawieniu przywodzi na myśl żałobę i tragiczne wydarzenia, ale także bogactwo i władzę.

Wpływ i znaczenie koloru czerwonego

Kolorem, dzięki któremu najszybciej skupiamy uwagę jest czerwony (Hulten, Broweus i Dijk, 2011).  W marketingu jest używany do uwypuklenia promocji czy specjalnych ofert. Powoduje, że szybciej podejmujemy decyzje i przywołujemy sytuacje związane z miłością i krwią (Kilijańska, 2017). Jak dowodzi (Wohlfart, 1986) patrzenie na czerwony kolor może powodować wzrost ciśnienia krwi i przyśpieszenia oddechu. Również czerwony zwiększa atrakcyjność kobiet w oczach mężczyzn (Elliot i Niesta, 2008).

Wpływ i znaczenie koloru czarnego

W eksperymencie Lakens i współpracowników (2017) uczestnicy badania, którzy nie znali języka chińskiego zostali poproszeni o ocenę prawidłowości tłumaczenia znaku. Manipulowano kolorem znaku i przedstawiano go w wersji białej oraz czarnej. Gdy umieszczono znak w białej wersji z pozytywnym tłumaczeniem, zaś czarny w negatywnym, osoby badane bardzo poprawnie oceniały tłumaczenia. Wnioski płynące z tego są takie, że znaczenia koloru białego i czarnego jest bardzo uniwersalne i wychodzą poza kategoryzację językową czy geograficzną (Baldauf, 1997). Skojarzenia związane z białym kolorem są jednak pozytywne tylko, kiedy występują w kontraście z czarnym kolorem, bez niego pozostają neutralne. Zatem biały kolor jest kojarzony bardziej pozytywnie z powodu kontekstu (Löffler i in., 2017).

Wpływ i znaczenie koloru niebieskiego

Niebieski może wspomagać koncentrację w przypadku trudnych zadań, wymagających koncentracji na detalach (Xia i in., 2016). Badanie Yu (2020) wśród użytkowników Instagrama wykazało, że niebieski budzi zainteresowanie użytkowników obrazami związanymi ze sztuką i kulturą. Niebieski ma dość uniwersalny wydźwięk w różnych kulturach i w większości z nich jest przeważnie kojarzony ze spokojem, stabilnością, a także smutkiem i zimnem (Amsteus i in., 2015) .

Wpływ i znaczenie koloru białego

Kolor biały jest pozytywnie odbierany jako kolor spokoju, niewinności i nadziei, ponieważ przypomina śnieg, ślub, bawełnę. Z kolei negatywne, emocjonalne reakcje z białym były związane z nudą i samotnością (Kaya i EPPS, 2004). Ludzie automatycznie zakładają, że osoby ubrane na biało są bardziej prawdomówne i uczciwe (Meier, Robinson i Clore, 2004). Badanie przeprowadzone na osobach z 23 różnych kręgów kulturowych wykazały, że biały był oceniany generalnie pozytywnie, podczas kiedy czarny negatywnie (Adams i Osgood, 1973). Mieszkańców krajów azjatyckich- Japonii, Indonezji i Chinach zapytano o ich ulubiony kolor i najbardziej preferowanym był biały (Saito, 1996). W innym zestawieniu biały w kulturze europejskiej dawał radość i był kojarzony z czystością, zaś w Chinach oznaczał też żałobę i śmierć (Kopaliński, 2006).

W kontekście kodów kulturowych podarowanie komuś białych kwiatów oznacza dobre intencje oraz niewinne i szczere uczucia. Również może być wykorzystywany w odniesieniu do wizerunku w biznesie budowanego za pomocą tła lub ubioru, ponieważ symbolizuje prawdę, mądrość, intuicję i rozum, które stanowią dużą zaletę w pracy. Biały stanowi też podstawę wizualną reklam związanych z bankami czy samochodami kojarzonymi z pojazdami biznesowymi (Tatarska, 2013).

Biały kolor może również powodować zwiększenie zadowolenia ze spożywanych potraw w porównaniu do innych kolorów. W badaniu, w którym uczestnicy testowali mus malinowy z białego oraz czarnego talerza lepiej oceniali go pod kątem intensywności smaku i słodkości spożywając go z białego naczynia (Piqueras-Fiszman i in., 2012). Kolor biały jest jednym z najczęściej wybieranych kolorów do malowania ścian w mieszkaniach oraz w architekturze (Ludwin, 2008). Wynikać może to ze skojarzeń tej barwy ze spokojem i bezpieczeństwem, a także nadzieją i pewnego rodzaju uniwersalnością związaną z urządzaniem wnętrz, ponieważ zastosowanie go daje złudzenie większej przestrzeni (Popek, 2001).

Podsumowanie

Wystąpienia online różnią się w wielu aspektach od wystąpień na żywo. Konieczność słuchania wystąpień online może powodować zmęczenie publiczności ze względu na większe obciążenie poznawcze, co może wpływać na odbiór mówcy. Osoby prezentujące się wirtualnie mogą uwzględnić inną specyfikę takich wystąpień- tło, interakcję, sprzęt, żeby osiągnąć zamierzone wrażenie i efekty. A Ty jaką formę wystąpień wolisz- na żywo czy online? O tym jak prezentować się online przeczytasz tutaj.

Bibliografia:

 • Adams, F. M. i Osgood, C. E. (1973). A cross-cultural study of the affective meanings of color. Journal of Cross-Cultural Psychology, 4, s. 135–156.
 • Amsteus, M., Al-Shaaban, S., Wallin, E. i Sjöqvist, S.  (2015). Colors in marketing: A study of color associations and context (in) dependence. International Journal of Business and Social Science, 6(3), s. 32-45.
 • Baldauf, C. (1997). Metapher und Kognition. Grundlagen einer neuen Theorie der Alltagsmetapher.
 • Elliot, A.J. i Maier, M.A. (2014). Color Psychology: Effects of Perceiving Color on Psychological Functioning in Humans. Annual Review of Psychology, 65(1), s. 95-120.
 • Elliot, A. J. i Niesta, D. (2008). Romantic red: Red enhances men’s attraction to women. Journal of Personality and Social Psychology, 95, s. 1150-1164.
 • Gross, M. (2020). Your Zoom Background Can Do More Than Just Entertain:bloomberg.com/news/articles/2020-03-25/using-zoom-backgrounds-to-improve-morale-and-increase-business
 • Hulten, B. i Broweus, N. (2011). Marketing sensoryczny. Wydawnictwo PWE.
 • Hupka, R. B., Zaleski, Z., Otto, J., Reidl, L. i Tarabrina, N. V. (1997). The colours of anger, envy, fear, and jealousy: A cross-cultural study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28.
 • Kaya, N. i EPPS, H.H. (2004). Color-emotions associations: past experience and personal preference.  Publikacja na AIC 2004 Color and Paints, Interim Meeting of the International Color Association, s. 32-33.
 • Kilijańska, B. (2017). Wpływ koloru przekazu na jego percepcję. Dziennikarstwo i Media, 8, s. 171-182.
 • Kopaliński, W. (2006). Słownik symboli. Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Lakens, D., Semin, G.R. i Foroni, F. (2012). But for the bad, there would not be good: grounding valence in brightnessthrough shared relational structures. Journal of Experimental Psychology General, 141(3), s. 584-594.
 • Lichtenfeld, S., Elliot, A. J., Maier, M. A. i Pekrun, R. (2012). Fertile green: Green facilitates creative performance. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, s. 784-797.
 • Ludwin K., (2008). Barwy architektury – O kolorze w architekturze dyskusję czas zacząć. Czasopismo Techniczne. Architektura, 105(6), s. 400-404.
 • Meier, B. P., Robinson, M. D. i Clore, G. L. (2004). Why good guys wear white. Psychological Science, 15, s. 82-87.
 • Piqueras-Fiszman, B., Alcaide, J., Roura, E. i Spence, C. (2012). Is it the plate or is it the food? Assessing the influence of the color (black or white) and shape of the plate on the perception of the food placed on it. Food Quality and Preference, 24(1), s. 205-208.
 • Płotka, M. i Litwin, W. (2010). Psychologia koloru w odniesieniu do systemów informatycznych. Publikacja z Konferencji Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce, Gdynia.
 • Popek S. (2001). Barwy i psychika. Wydawnictwo UMCS.
 • Saito, M. (1996). A comparative study of color preferences in Japan, China and Indonesia, with emphasis on the preference for white. Perceptual and Motor Skills, 83, s. 115-128.
 • Tatarska, J. (2013). Rola koloru w reklamie prasowej. Reklama wizualna, s. 24-58.
 • Wu, R. i Li, Y. (2021). The effect of human model image backgrounds on consumer responses: empirical evidence from a Chinese apparel e-retailer”. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
 • Xia, T., Song, L., Wang, T. T., Tan, L. i Mo, L. (2016). Exploring the effect of red and blue on cognitive task performances. Frontiers in Psychology, 7, s. 784.
 • Yoo, J. i Kim, M. (2014). The effects of online product presentation on consumer responses: A mental imagery perspective. Journal of Business Research, 67(11), s. 2464-2472.
 • Yu, Ch.E.,  Xie, S.Y. i Wen, J. (2020). Coloring the destination: The role of color psychology on Instagram. Tourism Management, 80.
 • Zandan, N. i Lynch, H. (2020). Dress for the (Remote) Job You Want. Harvard Business Review:hbr.org/2020/06/dress-for-the-remote-job-you-want

Jak napisać dobrego TED Talka i go zaprezentować?

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia jest ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niezależnie od tego, czy spotykasz kogoś po raz pierwszy na imprezie networkingowej, rozmawiasz z nowymi kolegami w pracy, czy przedstawiasz się nowemu sąsiadowi lub przyjacielowi swojego partnera, sposób, w jaki się przedstawiasz, może nadać ton całej relacji i i postrzeganie Ciebie.

Podziel się z innymi 🙂

Sztuka przedstawiania się: porady i wskazówki, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i przestawić się

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia jest ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niezależnie od tego, czy spotykasz kogoś po raz pierwszy na imprezie networkingowej, rozmawiasz z nowymi kolegami w pracy, czy przedstawiasz się nowemu sąsiadowi lub przyjacielowi swojego partnera, sposób, w jaki się przedstawiasz, może nadać ton całej relacji i i postrzeganie Ciebie.

Podziel się z innymi 🙂

Jak prezentować dane? Jakie są narzędzia graficzne do prezentacji danych? 8 wskazówek, jak efektywnie prezentować dane.

Bez względu na to, jakie narzędzie wybierzesz, ważne jest, aby tworzone wizualizacje były przejrzyste, dokładne i skutecznie komunikowały informacje, które chcesz przekazać. Jak to zrobić? Jakich narzędzi uzyć?

Podziel się z innymi 🙂

Czy każda kobieta może występować na konferencji branżowej? Jak kobiety mogą sobie radzić ze stresem przed wystąpieniami publicznymi?

Być może jesteś ekspertką, która ma ogromną wiedzę, ale myśl o prezentacji nie pozwala Ci spokojnie zasnąć w nocy. Być może masz pasję to dzielenia się wiedzą i edukowanie sprawia Ci radość, ale to co ją zabiera, jest lęk przed wystąpieniami publicznymi. Być może nawet lubisz występować, ale obawiasz się kompromitacji i odkrycia, że czegoś nie wiesz. Co zatem zrobił, żeby strach nas nie paraliżował?

Podziel się z innymi 🙂
Podziel się z innymi :)