Jak wirtualnie ćwiczyć wystąpienia publiczne? VR jako metoda radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi.

Jak wirtualnie ćwiczyć wystąpienia publiczne? VR jako metoda radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi.

Czy aplikacje VR mogą pomagać w redukcji lęku w wystąpieniach publicznych?

Badanie Gallupa wykazało, że w Stanach Zjednoczonych na glossofobię (lęk przed wystąpieniami publicznymi) cierpią cztery na dziesięć osób. Stres przed wystąpieniami publicznymi może wynikać z obawy przed oceną innych, utratą poważania w swoim środowisku zawodowym, koniecznością ekspozycji czy wreszcie wielkość publiczności. Czy technologia VR może nam pomóc w radzeniu sobie ze stresem?

Czym jest VR?

Virtual Reality (VR) jest definiowane jako angażujące, realistyczne doświadczenie w trójwymiarze, które zawiera sprzężenie zwrotne z ruchu naszego ciała. Oznacza to, że możemy oglądać i niejako empirycznie doświadczać wirtualnych obiektów w przestrzeni tak, jakby były realne. Dzięki temu uzyskuje się efekt immersji, czyli zatopienia się wszystkimi zmysłami w wirtualnej rzeczywistości.

Jakie zastosowanie ma virtual reality?

Technologia VR stosowana jest głównie w grach komputerowych.  Dzieci oraz dorośli mogą również przy pomocy VR uczyć się w bardzo empiryczny sposób. Takie rozwiązania jak The Stanford Virtual Heart  gdzie poznajemy poszczególne elementy serca, Curiscope, który umożliwia uczenie się ludzkiego ciała, zSpace z lekcjami z wielu dyscyplin takich jak biologia, geografia, muzyka czy matematyka czy Eon Reality, który posiada bogatą bibliotekę różnych lekcji to jedne z wielu rozwiązań edukacyjnych . Z kolei Google Ekspedycja może być doskonałym narzędziem do nauki geografii i architektury. Jednym kliknięciem przenosi nas w różne miejsca na świecie, nawet do stacji kosmicznej. W badaniu Ebali i Ebadijalal wykorzystali narzędzie Google Ekspedycja i weryfikowali jak wpłynie ono na chęć do komunikacji i zdolności językowe uczących się do egzaminu językowego. Zastosowanie VR sprawiło, że użytkownicy byli bardziej zmotywowani, okazywali entuzjazm i pewność siebie. Rozwiązania edukacyjne mogą być dużym wsparciem dla rodziców, nauczycieli oraz wykładowców w czasach pandemii, kiedy mamy ograniczoną możliwość realnego ćwiczenia.

Dzięki VR możemy również zwiedzać muzea i galerie sztuki przy pomocy np. Thersholds . Zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych może to być jedyna opcja na np. „wyjście” na spacer do lasu czy na podróżowanie. Trening sportowy w domu może być o wiele przyjemniejszy co ułatwia nam aplikacja, w której jadąc na stacjonarnym rowerze w swoim domu czy na siłowni możemy wybrać scenerię i przemierzać ją przebywając w pomieszczeniu.

VRT- Virtual Reality Therapy, czyli pomoc w lęku przed wystąpieniami publicznymi

Coraz większą popularnością cieszy się Virtual Reality Therapy (VRT), czyli terapia, która umożliwia zetknięcie się pacjentom z bodźcami podobnymi, jak w rzeczywistości dzięki VR. Szeroko zakrojone badania dotyczące VRT potwierdzają skuteczne działanie tej technologii w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych . Za pomocą tego narzędzia można leczyć np. fobię przez wystąpieniami publicznymi. Lindner  w swoim badaniu przeprowadzonym na 50 osobach z klinicznie stwierdzonym lękiem przed wystąpieniami publicznymi wykazał, że pacjenci po cztero-tygodniowym programie leczenia z użyciem VR zmniejszyli swój poziom lęku o prawie 7%. W rocznym eksperymencie pacjentów ze zdiagnozowaną PSA (Public Speaking Anxiety) wykorzystano VR w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej. Pacjenci byli wystawieni na ekspozycję stresujących bodźców. Skuteczność VRCBT jak i klasycznej CBT była na podobnym poziomie. Jednak ponad dwukrotnie mniej pacjentów przerwało terapię, w której korzystano w VR. Skuteczność potwierdzają też inne badania, które wykazały, że VR jest skutecznych w leczeniu fobii społecznych w ciągu 12-tygodniowego procesu . Harris wykazała, że zaledwie 15 minutowa ekspozycja efektywnie zmniejszyła lęk przed wystąpieniami publicznymi. W innym badaniu zmierzono poziom stresu przed i po treningu, który składał się z czterech sesji ekspozycji na publiczność. Zauważalnie spadł deklarowany poziom lęku.

Wykorzystanie gogli VR do ćwiczenia wystąpień publicznych

W swoich badaniach na grupie 40 osób Pertaub i współpracownicy wykazali, że przy odpowiedniej responsywności awatarów, które służyły jako wirtualna publiczność, można za pomocą Virtual Reality badać i leczyć lęk związany z występowaniem publicznym. Z kolei El-Yamri i współpracownicy stworzyli system oparty na VR, który umożliwia ćwiczenie wystąpień w bezpiecznych warunkach. W swoim rozwiązaniu oprócz widoku wirtualnych widzów dodali również ich reakcje i w czasie rzeczywistym dawali informację zwrotną w oparciu o treść prezentacji, ton głosu oraz wzroku prelegenta. Stworzony algorytm głównie bazował na tonie głosu i z dużą dokładnością oddawał realne reakcje publiczności. Dzięki takim rozwiązaniom wkrótce będzie możliwe ćwiczenie wystąpień bez wychodzenia z domu, które prawie niczym nie będą się różnić od realnego doświadczenia.

Korzyści ćwiczenia wystąpień publicznych za pomocą VR

Inne badania również potwierdzają, że użytkownicy VR, którzy doświadczali pełnej immersji w bieżące doświadczenie obcowania z publicznością byli w stanie skutecznie ćwiczyć wystąpienia oraz redukować lęk przed nimi. Również Lindner  wykazał, że już po zaledwie trzy godzinnym treningu w zakresie redukcji lęku przed wystąpieniami publicznymi badane osoby redukowały jego poziom. Co więcej, badani również deklarowali większe poczucie własnych kompetencji, a także mniejszy poziom katastroficznych myśli. Z kolei Takac i współpracownicy pokazali, że wirtualne środowisko jest w stanie wywołać lęk, a krótkie i powtarzalne treningi pozwalają na przyzwyczajenie się do sytuacji występowania i zmniejszenie tego lęku.

Mostajeran i współpracownicy zbadali za pomocą VR wpływ wielkości wirtualnej publiczności na lęk społeczny. Osoby badane były wystawione na ekspozycję trzech, sześciu lub piętnastu osób. Tętno uczestników przy trzech wirtualnych obserwatorach było wyższe niż w sytuacji, w której na widowni było sześć lub piętnaście osób.

Jaki z tego wniosek? Virtual Reality Therapy (VRT) może skutecznie redukować poziom lęków i być adekwatnym narzędziem również do niwelowania lęku przed wystąpieniami publicznymi. Pertaub i współpracownicy wykazali, że realistyczne i responsywne awatary wykorzystane w terapii mogą zmniejszać lęk, a dzięki tej technologii można również skutecznie ćwiczyć prezentowanie się przed audytorium. Regularna ekspozycja i praktyka z wykorzystaniem VR redukowały poziom lęku przed wystąpieniami publicznymi.

Dla osób, które chcą poćwiczyć występowanie przed wirtualną publicznością polecam aplikację VR Speech.

Bibliografia:

 • Aarseth, E. (2001). Virtual worlds, real knowledge: towards a hermeneutics of virtuality. European Review, 9(2), s. 227–232.
 • Anderson, P.L, Zimand, E., Hodges, L.F. i Rothbaum, B.O.  (2005). Cognitive behavioral therapy for public-speaking anxiety using virtual reality for exposure. Depress Anxiety, 22(3), s.156‐158.
 • Brewer, G. (2001). Snakes Top List of Americans’ Fears:news.gallup.com/poll/1891/snakes-top-list-americans-fears.aspx
 • Curiscope [dostęp 2020]:www.curiscope.com/pages/education
 • Ebadi, S. i Ebadijalal, M. (2020). The effect of Google Expeditions virtual reality on EFL learners’ willingness to communicate and oral proficiency. Computer Assisted Language Learning.
 • El-Yamri, M., Romero-Hernandez, A. i Gonzalez-Riojo, M. (2019). Designing a VR game for public speaking based on speakers features: a case study. Smart Learn. Environ, 6(12).
 • Gruber, A. i Kaplan-Rakowski,  R. (2020). User experience of public speaking practice in virtual reality. W: R. Zheng (red.), Cognitive and affective perspectives on immersive technology in education. Igi Global
 • Harris, S. R., Kemmerling, R. L. i North, M.N. (2004). Brief Virtual Reality Therapy for Public Speaking Anxiety. CyberPsychology & Behavior, 5(6), s. 543-550.
 • Klinger, E., Bouchard, S.,  Légeron, P., Roy, S.,  Lauer, F.,  Chemin, I.  i P. Nugues. (2005). CyberPsychology & Behavior, 8(1), s. 76-88.
 • Lindner, P. (2020). Better, Virtually: the Past, Present, and Future of Virtual Reality Cognitive Behavior Therapy. International Journal of Cognitive Therapy, 88.
 • Lindner, P., Miloff, A., Fagernäs, S. i Andersen, J. (2017). Therapist-led and at-home one-session Virtual Reality exposure therapy for public speaking anxiety using consumer hardware and software, with online maintenance: A randomized controlled trial. Referat wygłoszony podczas konferencji IX Swedish Congress on Internet Interventions, Göteborg, Szwecja.
 • Mikołajczyk, K. (2019). VR w edukacji – subiektywny przegląd możliwości. E-mentor 2(79).
 • Mostajeran, F., Balci, M. B.,  Steinicke, F.,  Kühn, S.  i Gallinat, J. (2020). The Effects of Virtual Audience Size on Social Anxiety during Public Speaking. Referat wygłoszony na konferencji: IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), Atlanta, USA.
 • Nebojsa, I. i Jaksic, P.E. (2018). A Virtual Reality Course using EON Reality: Students’ Experiences. Publikacja z konferencji 2018 ASEE Annual Conference, Salt Lake City, USA.
 • North M. M. i North, S.M. (2016). Virtual Reality Therapy. Computer-Assisted and Web-based Innovations in Psychology, Special Education, and Health. Academic Press.
 • Pertaub, D.P., Slater. M. i Barker, C. (2001). An experiment on fear of public speaking in virtual reality. Studies in Health Technology and Informatics, 81, s.372-378.
 • Saalfeld, P., Schmeier, A., D’hanis, W., Rothkötter, H.-J. i Preim, B. (2020). Student and Teacher Meet in a Shared Virtual Reality: A one-on-one Tutoring System for Anatomy Education. Publikacja z konferencji Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine.
 • Safir, M. P., Wallach, H. S. i Bar-Zvi, M. (2012). Virtual Reality Cognitive-Behavior Therapy for Public Speaking Anxiety. Behav Modif, 36(2), s. 235-46.
 • Takac, M., Collett, J., Blom, K.J., Conduit, R., Rehm, I. i De Foe, A. (2019.) Public speaking anxiety decreases within repeated virtual reality training sessions. PLoS ONE, 14(5).
 • Tennent, P., Martindale, S., Benford, S., Darzentas, D., Brundell, P. i Collishaw, M. (2020). Thresholds: Embedding Virtual Reality in the Museum. Journal on Computing and Cultural Heritage, 13(2).

Jak napisać dobrego TED Talka i go zaprezentować?

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia jest ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niezależnie od tego, czy spotykasz kogoś po raz pierwszy na imprezie networkingowej, rozmawiasz z nowymi kolegami w pracy, czy przedstawiasz się nowemu sąsiadowi lub przyjacielowi swojego partnera, sposób, w jaki się przedstawiasz, może nadać ton całej relacji i i postrzeganie Ciebie.

Podziel się z innymi 🙂

Sztuka przedstawiania się: porady i wskazówki, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie i przestawić się

Zrobienie dobrego pierwszego wrażenia jest ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Niezależnie od tego, czy spotykasz kogoś po raz pierwszy na imprezie networkingowej, rozmawiasz z nowymi kolegami w pracy, czy przedstawiasz się nowemu sąsiadowi lub przyjacielowi swojego partnera, sposób, w jaki się przedstawiasz, może nadać ton całej relacji i i postrzeganie Ciebie.

Podziel się z innymi 🙂

Jak prezentować dane? Jakie są narzędzia graficzne do prezentacji danych? 8 wskazówek, jak efektywnie prezentować dane.

Bez względu na to, jakie narzędzie wybierzesz, ważne jest, aby tworzone wizualizacje były przejrzyste, dokładne i skutecznie komunikowały informacje, które chcesz przekazać. Jak to zrobić? Jakich narzędzi uzyć?

Podziel się z innymi 🙂

Czy każda kobieta może występować na konferencji branżowej? Jak kobiety mogą sobie radzić ze stresem przed wystąpieniami publicznymi?

Być może jesteś ekspertką, która ma ogromną wiedzę, ale myśl o prezentacji nie pozwala Ci spokojnie zasnąć w nocy. Być może masz pasję to dzielenia się wiedzą i edukowanie sprawia Ci radość, ale to co ją zabiera, jest lęk przed wystąpieniami publicznymi. Być może nawet lubisz występować, ale obawiasz się kompromitacji i odkrycia, że czegoś nie wiesz. Co zatem zrobił, żeby strach nas nie paraliżował?

Podziel się z innymi 🙂

Jak zostać keynote speaker? Jak zostać mówcą motywacyjnym?

Co zrobić, żeby zostać mówcą motywacyjnym lube keynjote speaker? Jakie są najlepsze praktyki i o co warto zadbać? Kliknij czytaj więcej.

Podziel się z innymi 🙂

Jak stworzyć dobry pitch? Jak napisać pitch? 10 zasad tworzenia pitch’a

Krótkie formy można wykorzystywać nie tylko w sytuacji, kiedy chcemy, żeby firma zainwestowała w nasz pomysł na biznes czy sfinansowała badania naukowe. Czas to pieniądz. Jak zrobić pitch, który będzie efektowny i przyniesie nam pieniądze?

Podziel się z innymi 🙂
Podziel się z innymi :)