Jakie tło wybrać w wystąpieniu online? Wyniki badań

Jakie tło wybrać w wystąpieniu online? Wyniki badań

Celem badania było sprawdzenie czy tło wpłynie na postrzeganie osoby prezentującej.

Sprawdzałam jak jedno z trzech wariantów tła (las, biblioteczka i plaża) będzie postrzegane przez:

  • kobiety i mężczyzn
  • osoby w różnym wieku
  • osoby na różnych stanowiskach
  • osoby korzystające z tła i takie, które go nie używają

98 osób, które wzięło udział w badaniu zostało podzielonych na 3 grupy. Każda z nich dostała inne nagranie, w którym aktorka mówiła na temat zrównoważonych finansów. W jednym wariancie tłem była biblioteczka, w drugim las, a w trzecim plaża. Badani oceniali prezenterkę w aspektaach wspólnotowości, sprawczości, profesjonalizmu, kreatywności i wiarygodności.

Ogólne wnioski

Postawiłam pytanie badawcze: Czy istnieje różnica w postrzeganiu osoby prezentującej w zależności od tła? Ogólnie wyniki pokazały, że nie istnieją różnice w ocenie osoby prezentującej w wymiarze sprawczości i wspólnotowości, nie zależnie od tego czy tłem była plaża, las czy biblioteczka. Dodatkowe analizy również nie wykazały zależności w ocenach wiarygodności, profesjonalizmu i kreatywności. Również stanowisko osób badanych nie wpływa na percepcję prezenterki online pod względem tych cech. Można zauważyć jedynie różnice w ocenach mężczyzn i kobiet, które oceniały wspólnotowość, kreatywność i sprawczość wyżej. Zaobserwowano dodatnią i słabą korelację między kreatywnością, a wiekiem, co oznacza, że im starsi byli badani, tym wyższa była ocena kreatywności prezenterki online, jakiej dokonywali względem prezentowanego materiału.

Tło nr 1- plaża

Dlaczego nie ma różnicy w odbiorze prezenterki w zależności od tła?

Wyższa ocena kreatywności przez starsze osoby może to wynikać z faktu, że są mniej zaawansowane w nowych technologiach i stosowanie wirtualnych teł może dla nich oznaczać większą kreatywność.

Wpływ na wynik badania może mieć fakt, że z tła korzysta jedynie 23% osób badanych. Najczęściej wskazywanym tłem było biuro / sala konferencyjna (39,1%), kosmos (17,4%), jednolite tło w jednym kolorze (13%) oraz logo firmy/ tło przygotowane przez pracodawcę (13%). Niewielki odsetek osób korzystających z tła może świadczyć o małym przywiązaniu do tła zarówno jako użytkownik, jak i odbiorca, a także wynikać z tego, że wirtualne tło budzi ogólną nieufność, niezależnie od tego jakie tło wybierzemy. Odbiorca może zastanawiać się gdzie realnie znajduje się osoba prezentująca i czy ktoś oprócz niej przysłuchuje się rozmowie. Warto też zaznaczyć, że wystąpienia online różnią się od wystąpień na żywo, ponieważ fizycznie osoba występująca nie ma wokół siebie publiczności, widzi tylko awatary lub małe twarze na ekranie.

Jakie jest odniesienie do innych badań?

Odniesieniem do przeprowadzonego eksperymentu może być badanie Zandan i Lynch (2020), w którym mówcy w trakcie wirtualnej prezentacji mieli za sobą białe, jednolite tło, biblioteczkę lub wirtualne tło. Pojawiły się różnice w odbiorze, a najgorzej oceniani byli mówcy, którzy posiadali wirtualne tło. Osoby badane preferowały tło pomieszczenia, w którym aktualnie przebywa mówca. W moim badaniu wszystkie prezentowane tła nie były naturalne, ale wirtualne. Przedstawiały faktyczne zdjęcia lasu, plaży i biblioteczki.

Tło nr 2- las

Czy tło podczas prezentacji online ma wpływ na odbiór mówcy?

Na podstawie wyników można wyciągnąć ogólny wniosek, że rodzaj wirtualnego tła nie ma wpływu na odbiór mówcy, co może wynikać z faktu, że od prawie dwóch lat duża część aktywności zawodowych i edukacyjnych odbywa się wirtualnie. W przypadku badania Zandan i Lynch (2020) tła nie były jeszcze powszechne w użytku. Wytłumaczeniem takiej zależności może być również to, że po dłuższym okresie użytkownicy mogli przestać przywiązywać do nich dużej uwagi. Być może zwracają na nie jedynie uwagę kiedy widzą inne logo firmy, co oznacza zmianę pracy. Co więcej, uczestnicy spotkań online są bardziej obciążeni poznawczo, przez wystawienie na tak dużą liczbę bodźców, które na żywo nie występują, że analiza tła może schodzić na dalszy plan.

Ograniczenia badania

Brak uzyskania różnic w ocenach może wynikać z faktu, że w badaniu wzięła udział mała grupa osób badanych. Zawężenie grupy do osób aktywnych zawodowo w niewielkim przedziale wieku mogłoby pokazać większe różnice w ocenach. Poza tym prezentującą była kobieta, wyniki mogłyby być inne, gdyby również zrobić wersję badania z mężczyzną.

Temat doboru tła w prezentacjach online wymaga dalszej eksploracji. Kolejnym krokiem w badaniu mogłoby być zastosowanie wirtualnego tła, ale z dodaniem realnego widoku tła mówcy. Dodatkowo można by było rozszerzyć badania o tło rozmyte, które jest pośrednie między tłem wirtualnym, a realnym, a także w ogóle usunąć tło. Powyższe warunki mogłyby pomóc doprecyzować czy podobna ocena osób badanych wynika z doboru wirtualnych teł czy z faktu, że nie przedstawiają realnego widoku tła pokoju czy biura. Innym wariantami mogłoby być przeprowadzenie badania z mężczyzną w roli mówcy oraz brak widoku mówcy w trakcie prezentacji z jedynie widocznym tłem i słyszanym głosem.

Tło nr 3- biblioteczka

Jak wykorzystać wiedzę na temat wirtualnego tła podczas video konferencji w praktyce?

W praktyce można wykorzystać wyniki tego badania w firmach, które zastanawiają się nad tłem, które powinny ustawiać na firmowych prezentacjach. Wiele firm używa wirtualnych teł, które zawierają logo firmy. Również, jeśli ktoś ma dylemat jakie wirtualne tło ustawić w trakcie prezentacji może wybrać dowolne tło z trzech zaprezentowanych, gdyż z przeprowadzonego eksperymentu wynika, że można pozwolić sobie na dużą dowolność w wyborze tła, ponieważ nie odgrywa ono większego znaczenia.

Bibliografia:

  • Zandan, N. i Lynch, H. (2020). Dress for the (Remote) Job You Want. Harvard Business Review:hbr.org/2020/06/dress-for-the-remote-job-you-want

Techniki Relaksacyjne – 6 skutecznych sposobów na stres przed wystąpieniami publicznymi

Nie jesteś sam!
Według National Institute of Mental Health około 74% ludzi doświadcza w pewnym stopniu na lęku przed prezentacjami. Strach przed wystąpieniami publicznymi może znacząco wpłynąć na nasze życie osobiste i zawodowe. Może powodować unikowe zachowania, takie jak odmawianie udziału w wystąpieniach, odrzucanie awansów lub objawy psychosomatyczne, kiedy zawsze przed prezentacją jestesmy chorzy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją narzędzia, które pomogą Ci nauczyć się radzić sobie ze stresem. Dowiedz się więcej w artykule.

Podziel się z innymi 🙂

W jaki sposób Twój umysł Cię oszukuje?

Z punktu widzenia ewolucyjnego, posiadanie opinii, przekonań, typowych wzorców działań czy ocen ma swoje uzasadnienie. Automtyczne zachowania mają zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje.
Skracają one czas podejmowania decyzji, co może zużywać energię. Byłoby nam trudno funkcjonować, gdybyśmy musieli zastanawiać się każdego ranka, czy powinniśmy zatrzymać się na czerwonym świetle, czy możemy dotknąć gorącego garnka, czy też spacerując nocą po ciemnej ulicy, czy warto zaprzyjaźnić się z osobą niosącą nóż.

Podziel się z innymi 🙂

Jak być postrzeganym jako osoba pewna siebie? 8 wskazówek, jak zrobić wrażenie pewnego siebie mówcy

W świecie, w którym komunikacja jest kluczowa, umiejętność pewnego zaprezentowania się jest bezcenna. Niezależnie od tego, czy przemawiasz na sali konferencyjnej, na wydarzeniu towarzyskim, czy prowadzisz spotkanie zespołu, wrażenie, jakie wywierasz, może znacząco wpłynąć na Twoje życie osobiste i zawodowe. A co, jeśli w naturalny sposób nie emanujesz pewnością siebie? Dobra wiadomość jest taka, że pewności siebie, podobnie jak każdej innej umiejętności, można się nauczyć i ją doskonalić. Celem tego artykułu jest odkrycie sekretów bycia pewnym siebie, szczególnie jeśli chodzi o wystąpienia publiczne.

Podziel się z innymi 🙂

Jak sobie radzić z syndromem oszusta? Strategie przezwyciężenia syndromu oszusta

Pomimo wszystkich swoich osiągnięć czujesz się jak oszust? Nie jesteś sam. Syndrom oszusta dotyka wielu z nas, od studentów po prezesów. To ta nawracająca wątpliwość, że pomimo swoich osiągnięć, tak naprawdę nie jesteś tak kompetentny, jak wszyscy myślą. Strach przed zdemaskowaniem jako ktoś niekompetentny jest ogromny. Zagłębmy się w zrozumienie tego zjawiska i zbadajmy praktyczne strategie jego przezwyciężenia.

Podziel się z innymi 🙂
Podziel się z innymi :)