Oferta

Coaching, szkolenie i mentoring z wystąpien publicznych

Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia szyte na miarę. Mogą obejmować różne tematy związane z wystąpieniami publicznymi np. budowanie pewności siebie na scenie, panowanie nad stresem, radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem, budowanie kontaktu z publicznością, mowa ciała, komunikacja, tworzenie interesujących prezentacji.

Coaching

Coaching

Indywidualna praca 1 na 1. Coaching jest dobrym narzędziem, jeśli chcesz znaleźć rozwiązania swoich problemów, przyjrzeć się sobie, rozwinąć swoje umiejętności. Coaching to dobra metoda do znalezienia własnego sposobu np. na radzenie sobie ze stresem, zbudowania pewności siebie itd.

Mentoring

Mentoring

Jeśli potrzebujesz wsparcia merytorycznego to mentoring będzie dla Ciebie. Ta forma wsparcia opiera się na dawania feedbacku, edukowaniu w zakresie dobrych wystąpień, tworzenia prezentacji, dawania wskazówek odnośnie mowy ciała, dynamiki wypowiedzi, treści etc.

Jeśli:

  • Próbujesz pozbyć się stresu i paraliżującej tremy

  • Chcesz tworzyć profesjonalne i niezapomniane prezentacje

  • Zdarzało Ci się, że tracisz głos występując publicznie

  • Potrzebujesz popracować nad umiejętnościami autoprezentacji

  • Zastanawiasz się jak łączyć otwartość i wrażliwość na scenie z odizolowaniem się od negatywnych opinii

  • Potrzebujesz popracować nad umiejętnościami autoprezentacji

  • Jesteś wystawiony na nieustanną ocenę i krytykę

  • Chcesz nauczyć się tworzyć pitch'e

  • Prowadzisz spotkania, udzielasz wywiadów, robisz prezentacje dla klientów

  • Chcesz wyzbyć się obawy przed oceną innych

Jak wygląda praca w poszczególnych metodach?

1. Szkolenia z wystąpień publicznych w Warszawie i na terenie całej Polsce

Szkolenia projektowane są pod konkretne potrzeby klienta. Mogą być elementem innych warsztatów np. sprzedażowych. W zależności od potrzeb szkolenie może trwać 4 godziny lub 8 godzin. Wszystko prowadzone jest w formie warsztatowej, żeby uczestnicy mieli okazję realnie przećwiczyć swoje umiejętności. Program może obejmować np. naukę autoprezentacji, ćwiczenia mające na celu budowanie pewności siebie na scenie czy panowanie nad stresem, a także radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem. Również na potrzeby klienta warsztaty mogą też dotyczyć budowania kontaktu z publicznością, mowy ciała, komunikacji czy tworzenie wartościowych prezentacji, które na długo zapadają w pamięć widzom.

Szkolenia

Szkolenia

2. Coaching wystąpień publicznych

Coaching to metoda, która wspiera osiąganie celów, zmianę nawyków, pomaga przyjrzeć się swoim wartościom, potrzebom i przekonaniom. W roli coacha nie doradzam, tylko skupiam się na wydobywaniu tego, co najlepsze w kliencie, który bazuje na swoich zasobach (mocnych stronach, umiejętnościach, doświadczeniu itd.)

Coach nie doradza, nie uczy, ani nie analizuje przeszłości i nie pomaga redukować traum. W tej metodzie z założenia tylko klient jest ekspertem od swojego życia, a coach jedynie towarzyszy mu na jego drodze. W trakcie sesji możesz się spodziewać wielu pogłębiających pytań, narzędzi oraz ćwiczeń, jest to po prostu partnerska rozmowa między nami, w której jestem Twoim lustrem i bezstronnym obserwatorem.

Jakie tematy można poruszać na coachingu? Przykłady:
•budowanie pewności siebie na scenie
•umiejętność nie przejmowania się opinią innych
•radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień i wywiadów
•zmiana nawyków
•radzenie sobie z wewnętrznym krytykiem
•wzmocnienie motywacji
•osiąganie lepszych rezultatów
•zbudowanie strategii dotarcia do fanów i odbiorców
•podjęcie ważnej decyzji
•problem z krytyką odbiorców

Coaching

Coaching

3. Mentoring wystąpień publicznych

Nad czym możemy pracować?

•tworzenie ciekawych prezentacji
•mowa ciała, gestykulacja
•budowanie kontaktu z publicznością
•głos- dynamika, ton, dykcja
•prawidłowe oddychanie
•ruch sceniczny
•tworzenie pitchy
•elevator speech
•perswazja w wystąpieniach

Coaching wystąpień publicznych z elementami mentoringu

To najczęściej wybierana forma pracy przez moich klientów. Zawiera elementy coachingu oraz edukowania i dzielenia się moją wiedzą, wskazówkami i doświadczeniem. Podczas naszych spotkań możemy skoncentrować się na budowaniu pewności siebie na scenie, pracy nad tremą, przekonaniami na swój temat lub skupić się na technicznych aspektach tworzenia prezentacji takich jak treść, mowa ciała, dynamika, kontakt z publicznością, poruszanie się na scenie etc.

Mentoring

Mentoring

Ogólne zasady

Spotkania trwają 60 minut. Częstotliwość ustalamy indywidualnie. Przeważnie na początku sesje odbywają się co 1-2 tygodnie, a w miarę rozwoju częstotliwość ta się zmniejsza. Zależy mi na usamodzielnianiu klienta i dawaniu mu narzędzi, które sprawią, że w przyszłości sam będzie radzić sobie z problemami, bez mojej pomocy.

Pierwsze spotkanie
Skąd masz mieć pewność, że będę dla Ciebie odpowiednim coachem? Takie wątpliwości możesz rozwiać na pierwszym spotkaniu, tzw. sesji kontraktowej, podczas której oboje podejmujemy decyzję czy chcemy ze sobą pracować. Pierwsza sesja jest bezpłatna, trwa 30 minut i odbywa się telefonicznie lub na Skypie. Podczas tego spotkania poznajemy się, omawiamy krótko zasady naszej pracy, Twój cel oraz ustalamy zasady, a następnie przechodzimy do sesji coachingowej.

Standardy Etyczne
W pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Coacha według standardów międzynarodowej organizacji International Coach Federation. Przed rozpoczęciem procesu coachingowego poproszę Cię o zapoznanie się z nim. Wszystko to, o czym rozmawiamy jest całkowicie poufne i masz gwarancję, że nie będę tego nigdzie ujawniać. Bardzo ważne jest dla mnie zaufanie i poczucie bezpieczeństwa klienta.

Oferta

Darmowa sesja próbna

30 minut

Sesja indywidualna

Pakiet 5 sesji

Sesja indywidualna

Pakiet 10 sesji -10%