Archive for Tag: skutki długotrwałego stresu

Stres w wystąpieniach publicznych. Co to jest stres? Dlaczego się stresujemy? Po co nam stres?