Archive for Tag: strategie autoprezentacji online

Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?