Archive for Tag: mowa ciała w wystąpieniach

Co zrobić z rękami podczas prezentacji? Jak gestykulować podczas przemówienia?