Archive for Tag: mowa ciała

Co zrobić z rękami podczas prezentacji? Jak gestykulować podczas przemówienia?