Archive for Category: torowanie definicja

Czym jest priming? Jak torowanie może być wykorzystywane w wystąpieniach?