Archive for Tag: pierwsze wrażenie w wystąpieniach publicznych

Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Jak ważne są pierwsze sekundy dla osób występujących publicznie?