Archive for Tag: priming w wystąpieniach publicznych

Czym jest priming? Jak torowanie może być wykorzystywane w wystąpieniach?