Archive for Tag: co to jest torowanie

Czym jest priming? Jak torowanie może być wykorzystywane w wystąpieniach?