Archive for Tag: torowanie definicja

Czym jest priming? Jak torowanie może być wykorzystywane w wystąpieniach?