Archive for Category: Wystąpienia publiczne online a offline

Jakie tło wybrać w wystąpieniu online? Wyniki badań

Czym jest priming? Jak torowanie może być wykorzystywane w wystąpieniach?

Jak prezentować online? Czy uczenie się online jest efektywne? Zasady wystąpień publicznych online

Jak kolory i tło wpływają na odbiór mówcy? Percepcja tła i kolorów w prezentacjach online