Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?

Jakie są strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych? Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie podczas prezentacji?

Co to jest autoprezentacja?

Według Bogdana Wojciszke (2002) autoprezentacja to działania podejmowane przez konkretną osobę w celu wywarcia preferowanego przez nią wrażenia. W psychologii społecznej istnieje koncepcja, że autoprezentacja to rodzaj zachowania, które wynika z konkretnych motywatorów i pojawia się kiedy nadarza się sposobność do ich realizacji (Leary, 1999). W literaturze można się również spotkać z definicją, która kojarzy autoprezentację z wprowadzaniem w błąd, tworzeniem fałszywych pozorów i określa ją jako wątpliwą moralnie. Z kolei na przeciwnym biegunie jest definicja wywodzącą się z teorii symbolicznego interakcjonizmu, która akcentuje fakt, że autoprezentacja jest normalnym zjawiskiem społecznym i nie ma w niej nic niemoralnego (Schenkler i Weigold, 1992).

Autoprezentacja online

Z kolei autoprezentacja online to sposób, w jaki ludzie pokazują wybrane elementy dotyczące siebie w celu przedstawienia w konkretny sposób własnego wizerunku online. Obecność w świecie online daje możliwość kreowania różnych wersji swojego wizerunku, a także zarządzania nim. Nasza osobowość może wpływać na formę autoprezentacji, a osoby, które posiadają większą samokontrolę oraz spójny obraz ja, częściej prezentują również spójny obraz realny i wirtualny. Osoby cechujące się zwiększonym lękiem społecznym oraz młodzież częściej kreują swój wyidealizowany wizerunek. Komunikacja w sieci jest również bardziej preferowana niż komunikacja na żywo przez osoby z zaniżoną samooceną oraz z wyższym lękiem społecznym (Fullwood i in., 2020).

Strategie autoprezentacji online i offline

Strategie autoprezentacji są bardzo istotne również w świecie wirtualnym. Prezencja online to narzędzie komunikacji, pokazywania siebie oraz swoich wartości (Bronstein, 2013). Selekcjonowanie informacji oraz zdjęć, które trafiają do sieci umożliwia tworzenie wizerunku nie koniecznie zgodnego z rzeczywistością. Z badania przeprowadzonego przez Parzoń (2019) na użytkownikach portalu LinkedIn wynika, że osoby korzystające z platformy używają pozytywnych strategii autoprezentacji oraz autopromocji. Kreują swój wizerunek akcentując kompetencje i poprzez szukanie podobieństw między odbiorcami, a także wzbudzanie sympatii oraz egzemplifikowanie kompetencji poprzez dowody np. referencje. Narzędziem do autoprezentacji, oprócz LinkedIn mogą być ogólnodostępne media społecznościowe, które głównie opierają się na prezentowaniu swojego wizerunku poprzez robienie selfie i pokazywanie siebie w pozytywnym kontekście (Pounders i in., 2016).

Zarządzanie wizerunkiem podczas randkowania online

Zarządzanie wizerunkiem jest również istotne w przypadku randkowania online. Celem autoprezentacji na portalach randkowych jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni kreują swój obraz odbiegający od rzeczywistości, przy czym kobiety robią to na większą skalę (Peng, 2020). W badaniu Ellison i współpracownicy (2006) wykazali, że użytkownicy portalu randkowego czuli presję z jednej strony na przedstawianie się w superlatywach, z drugiej strony byli oceniani pod względem realności profilów. Co więcej, randkowanie na żywo dawało im mniejszą kontrolę nad prezentowanymi treściami. Autoprezentacja online pozwalała im na większą ekspresją prawdziwego „ja”, ponieważ anonimowość sieci zapewniała przestrzeń na ujawnianie również bardziej negatywnych aspektów swojej osobowości.

Strategie autoprezentacji w wystąpieniach publicznych

Bromley (1993) wyodrębnił dwa rodzaje autoprezentacji: strategiczne i taktyczne. Autoprezentacja strategiczna polega na podejmowaniu działań, które są z góry zaplanowane i pragmatyczne, a ich celem jest stworzenie swojego wizerunku dla potencjalnych odbiorców w przyszłości (Wojciszke, 2002). Przykładem autoprezentacji strategicznej w wystąpieniach publicznych może być przemyślany ubiór, założenie dodatków świadczących o statusie społecznym i osiągnięciach, wyuczone schematy adekwatnej gestykulacji oraz zastosowanie odpowiedniego, wirtualnego tła. Z kolei autoprezentacja taktyczna jest spontaniczna i nawykowa, a jej celem jest zaprezentowanie się audytorium, które jest aktualnie z nami. Dotyczy skryptowych sytuacji i często jest wykonywana bez ukrytego planu i zamiaru. Przykładem może być odpowiadanie na pytania publiczności, przyjazne uśmiechanie się do niej oraz budowanie autorytetu poprzez podkreślanie swoich kompetencji i referencji w trakcie wystąpienia. Autoprezentacje strategiczne są raczej jednorazowe, a taktyczne powtarzalne (Wojciszke, 2002).

Podsumowanie

W badaniu Schwämmlein i Wodzicki (2021) weryfikowano jak cele osobiste oraz rodzaj społeczności online wpływa na strategie autoprezentacji. W społecznościach internetowych opartych o więź przeważały zachowania indywidualistyczne. Z kolei w społecznościach opartych na wspólnej tożsamości członkowie korzystali ze strategii skupiających się na wspólnych cechach. W obu przypadkach uczestnicy aktywnie budowali autoprezentację przez pryzmat swoich osobistych celów. Autoprezentacja online pomaga uzyskać wsparcie społeczne i poczucie przynależności (Pang, 2020).

Powyższe badania pokazują, że mówcy mogą prezentować różne strategie autoprezentacji, za pomocą których mogą wywierać pożądane wrażenie na słuchaczach. Autoprezentacja może zaistnieć zarówno na żywo, jak i być budowana w trakcie spotkań i wystąpień online.

Bibliografia:

  • Bronstein, J. (2013). Personal blogs as online presences on the internet: Exploring self‐presentation and self‐disclosure in blogging. Aslib Proceedings, 65(2), s. 161-181.
  • Ellison, N.,  Heino, R. i Gibbs, J. (2006). Managing Impressions Online: Self-Presentation Processes in the Online Dating Environment. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(2), s. 415-441.
  • Fullwood, C., Wesson, C., Chen-Wilson, J., Keep, M., Asbury, T. i Wilsdon, L. (2020). Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23(11), s. 737-742.
  • Leary M. (1999). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Pang, H. (2020). Examining associations between university students’ mobile social media use, online self-presentation, social support and sense of belonging. Aslib Journal of Information Management, 72(3), s. 321-338.
  • Parzoń, A. (2019). Autoprezentacja zawodowa internautów w portalu społecznościowym LinkedIn.com. E-mentor, 81(4), s. 71-78.
  • Peng, K. (2020). To be attractive or to be authentic? How two competing motivations influence self-presentation in online dating. Internet Research, 30(4), s. 1143-1165.
  • Pounders, K., Kowalczyk, C.M. i Stowers, K. (2016). Insight into the motivation of selfie postings: impression management and self-esteem. European Journal of Marketing, 50.
  • Schwämmlein, E. i Wodzicki, K. (2012). What to Tell About Me? Self-Presentation in Online Communities. Journal of Computer-Mediated Communication, 17(4), s. 387-407.
  • Wojciszke, B. (2002). Psychologia Jakości Życia. (Tom 1). Wydawnictwo SWPS.

Techniki Relaksacyjne – 6 skutecznych sposobów na stres przed wystąpieniami publicznymi

Nie jesteś sam!
Według National Institute of Mental Health około 74% ludzi doświadcza w pewnym stopniu na lęku przed prezentacjami. Strach przed wystąpieniami publicznymi może znacząco wpłynąć na nasze życie osobiste i zawodowe. Może powodować unikowe zachowania, takie jak odmawianie udziału w wystąpieniach, odrzucanie awansów lub objawy psychosomatyczne, kiedy zawsze przed prezentacją jestesmy chorzy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją narzędzia, które pomogą Ci nauczyć się radzić sobie ze stresem. Dowiedz się więcej w artykule.

Podziel się z innymi 🙂

W jaki sposób Twój umysł Cię oszukuje?

Z punktu widzenia ewolucyjnego, posiadanie opinii, przekonań, typowych wzorców działań czy ocen ma swoje uzasadnienie. Automtyczne zachowania mają zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje.
Skracają one czas podejmowania decyzji, co może zużywać energię. Byłoby nam trudno funkcjonować, gdybyśmy musieli zastanawiać się każdego ranka, czy powinniśmy zatrzymać się na czerwonym świetle, czy możemy dotknąć gorącego garnka, czy też spacerując nocą po ciemnej ulicy, czy warto zaprzyjaźnić się z osobą niosącą nóż.

Podziel się z innymi 🙂

Jak być postrzeganym jako osoba pewna siebie? 8 wskazówek, jak zrobić wrażenie pewnego siebie mówcy

W świecie, w którym komunikacja jest kluczowa, umiejętność pewnego zaprezentowania się jest bezcenna. Niezależnie od tego, czy przemawiasz na sali konferencyjnej, na wydarzeniu towarzyskim, czy prowadzisz spotkanie zespołu, wrażenie, jakie wywierasz, może znacząco wpłynąć na Twoje życie osobiste i zawodowe. A co, jeśli w naturalny sposób nie emanujesz pewnością siebie? Dobra wiadomość jest taka, że pewności siebie, podobnie jak każdej innej umiejętności, można się nauczyć i ją doskonalić. Celem tego artykułu jest odkrycie sekretów bycia pewnym siebie, szczególnie jeśli chodzi o wystąpienia publiczne.

Podziel się z innymi 🙂

Jak sobie radzić z syndromem oszusta? Strategie przezwyciężenia syndromu oszusta

Pomimo wszystkich swoich osiągnięć czujesz się jak oszust? Nie jesteś sam. Syndrom oszusta dotyka wielu z nas, od studentów po prezesów. To ta nawracająca wątpliwość, że pomimo swoich osiągnięć, tak naprawdę nie jesteś tak kompetentny, jak wszyscy myślą. Strach przed zdemaskowaniem jako ktoś niekompetentny jest ogromny. Zagłębmy się w zrozumienie tego zjawiska i zbadajmy praktyczne strategie jego przezwyciężenia.

Podziel się z innymi 🙂

Jak korzystać z ChatGPT do występów publicznych? Jak przygotować prezentację z ChatGPT? 15 sposobów wykorzystania Czatu GPT

Zastanawiasz się, jak szybciej i lepiej przygotować prezentację za pomocą ChatGPTP? Za pomocą narzędzi AI, takich jak ChatGPT, możesz przyśpieszysz research, zrobić burzę mózgów i udoskonalić treść. W tym artykule omówimy 15 sposobów wykorzystania ChatGPT do stworzenia atrakcyjnej prezentacji i zaoszczędzenia czasu.

Podziel się z innymi 🙂

Jak zarządzać tremą i stresem przed wystąpieniami publicznymi? 6 pytań do pracy nad stresem

Dlaczego stresujesz się przed wystąpieniami publicznymi? Czy kiedykolwiek zadałeś sobie to pytanie?
Jeśli jeszcze nie jesteś najlepszym przyjacielem ze stresem, możesz zacząć pracować nad nawiązaniem długoterminowej przyjaźni z tremą, zadając sobie te pytania i szczerze na nie odpowiadając.

Podziel się z innymi 🙂
Podziel się z innymi :)